Faculty

Ph.D. Students

Shushan Arakelyan
(17' Fall) w/ Galstyan
Jacob Bremerman
(21' Fall) w/ May
Aaron Chan
(17' Fall)
Woojeong Jin
(18' Fall)
Brihi Joshi
(21' Fall)
(Bill) Yuchen Lin
(18' Fall)
Chris Miller
(22' Fall)
Soumya Sanyal
(20' Fall)
Peifeng Wang
(19' Fall) w/ Szekely
Albert Xu
(21' Fall) w/ Jia
Jun Yan
(19' Fall)
Pei Zhou
(19' Fall) w/ Pujara

Visitors

Show/Hide.

Alumni

Show/Hide.